Quick Scans

quick scansQuick scans:

Wilt u inzicht krijgen in het niveau van uw huidige automatisering?
ICT Services 4 You kan u daarbij helpen door een Quick-scan uit te voeren.
Door middel van een quick-scan krijgt u snel en eenvoudig inzicht in de stand van zaken en verbetermogelijkheden voor diverse onderdelen van uw ICT-omgeving. ICT Services 4 You heeft quick-scans voor:

Beheer :

Bij een beheer quick-scan wordt gekeken naar de huidige manier van systeembeheer en netwerkbeheer in relatie tot het aantal incidenten binnen uw IT omgeving. Deze resultaten worden in relatie gebracht met de afhankelijkheid van IT binnen uw organisatie. Dit levert een advies op over de manier waarop het systeembeheer het beste ingericht kan worden. De wijziging van inrichting kan een kostenbesparing of vermindering van productiviteitsverlies als resultaat hebben. Benutting IT-middelen Deze quick-scan brengt in kaart of de aanwezige IT-middelen binnen uw organisatie optimaal worden benut. Vaak is het mogelijk om processen die op meerdere servers draaien, samen te voegen op 1 server. Hierdoor bespaart u o.a. op beheer- en licentiekosten. Deze samenvoeging van IT-middelen is ook wel bekend onder de term ‘consolidatie’.

Beveiliging:

Uw organisatie is afhankelijk van ICT. Maar hoe veilig is uw ICT-omgeving? Welke risico’s loopt u en wat kunt u doen om deze risico’s te beperken? De resultaten van de ICT beveiligings scan worden gerelativeerd aan de impact die een beveiligingsincident heeft op uw organisatie. Het eindresultaat is een helder overzicht van risico’s en bijbehorende oplossing. Op basis daarvan kunt u zelf besluiten op welke punten actie vereist is. Backup Een goede backup is belangrijk voor het voortbestaan van uw organisatie. Daarom heeft u ge├»nvesteerd in software en een opslagsysteem voor uw backups. Ooit is ingesteld welke data in de backup moet worden meegenomen. Maar is dit nog actueel? En weet u zeker dat de tapes die u elke dag mee naar huis neemt ook daadwerkelijk deze data bevatten? En of dit ook daadwerkelijk alle data is die u nodig heeft bij een calamiteit? ICT Services 4 You kan uw backupsysteem doorlichten en adviseren als zaken niet in orde zijn.

Risicomanagement:

Uw onderneming is in bepaalde mate afhankelijk van ICT. Deze afhankelijkheid brengt dus risico’s met zich mee. ICT Services 4 You kan op een heldere manier in kaart brengen wat deze risico’s zijn en wat u kunt doen om deze te elimineren of te verkleinen. Door de risico’s te relativeren aan productiviteitsverlies ontstaat voor u een financieel inzicht waaruit duidelijk kan worden opgemaakt welke investering voor verbetering opweegt tegen het risico dat uw onderneming loopt.